Kurumsal Hediyelerin Şirkete Katkıları

person Posted By: Ayşen Karahan list In: Gift Culture On: comment Comment: 0 favorite Hit: 304

Kurumsal hediyeler, çalışan motivasyonunu artırmak, kurum içi ilişkileri geliştirme ve başarıyı ödüllendirme gibi işlevlere sahiptir. Özellikle organizasyon içi dayanışmayı kuvvetlendirmek isteyen işletmeler için ideal olan şirket hediyeleri, çalışanların kurum kültürünü daha içten bir şekilde benimsemesine olanak verir. İşte çalışan ödüllendirme sisteminin işletmenize katacağı avantajlar:

Özellikle organizasyon içi dayanışmayı kuvvetlendirmek isteyen işletmeler için ideal olan şirket hediyeleri, çalışanların kurum kültürünü daha içten bir şekilde benimsemesine olanak verir. İşte çalışan ödüllendirme sisteminin işletmenize katacağı avantajlar:

Ekip Dayanışmasını Arttırma

Yöneticiler tarafından ekip üyelerine verilecek olan firma hediyeleri, ekip üyelerinin kendi yöneticilerine olan bağlılığını arttırmakla birlikte, ekip dayanışmasını da kuvvetlendirir. Bunun yanı sıra, bu tarz kurumsal hediyeler şirket çalışanları arasındaki beraberlik hissiyatını kuvvetlendirerek kurum kültürünün daha hızlı benimsenmesini sağlar.

Çalışanları Motive Etme

Çalışanların performansını ödüllendirmek; başarının sürekliliğini sağlamak ve çalışanların motivasyonunu arttırmak açısından önemlidir. Bu noktada, kurumsal hediyelikler performansı arttırmakla birlikte; iş süreçlerinin çalışanlar tarafından içselleştirilmesine de olanak verir. Bunun yanı sıra, kurumsal hediyelikler sayesinde duygusal olarak işi benimseyen çalışanlar; iş süreçlerinde, daha kısa sürede daha hızlı sonuçlar elde etmeye gayret gösterir.

Yeni Şirket İlişkileri Geliştirme

Toplantı, iş yemeği, müşteri davetleri gibi profesyonel etkinliklerde de kullanılabilecek olan kurumsal hediyeler, şirketler arası ilişkilerin yeniden yapılandırılması amacıyla da kullanılabilir. Bu süreçlerde şirket hediyeleri; kurumlar arasında ilişki geliştirmek, kurumsal satış yapmak, yeni ortaklıklar kurmak gibi faktörlere etki edebilmektedir.

İşbirliğine Elverişli Bir Ortam Oluşturmak

Kurumsal hediye gibi aktivitelerin şirket içi işbirliği oluşturma konusunda inkar edilemez bir etkisi vardır. Personel ödüllendirme sistemi, özellikle çalışanları belirli iş amaçlarına yöneltme ve ulaşılmak istenen hedefe ulaşılması konusunda işletmeye büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu sistem sayesinde işletme, çalışanlarını belirli etkinlikler adı altında ödüllendirerek aktif işbirliği ortamı yaratabilir.

Başarısızlığın Getirdiği Hayal Kırıklığını Giderme

Şirket içi etkileşimlerde ya da kurumsal ilişkilerde yaşanan ufak çaplı başarısızlıklar beraberinde hayal kırıklıklarını da getirir. Her ne kadar küçük bir faktör olsa da bu hayal kırıklığı organizasyonel süreçlere zarar verebilir. Bu noktada bu hayal kırıklıklarının etkisini gidermek için kurumsal hediyeler kısa vadede yararlı olabilmektedir. Şirket içi süreçlerde şirket hediyeleri, çalışanların başarısızlığı unutarak iş hedeflerine yeniden odaklanmasına olanak verir.

Comments

No comment at this time!

Leave your comment

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday January February March April May June July August September October November December